GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Pri Direkciji za infrastrukturo spoštujemo vašo pravico do zasebnosti, zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno ter skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Skladno z veljavno zakonodajo smo pristojni za vodenje več različnih vrst postopkov, pri katerih prihaja tudi do obdelave vaših osebnih podatkov. Ker so si ti postopki med seboj različni, vam na začetku podajamo informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, ki so skupne za vse vrste teh postopkov. Nato pa v nadaljevanju za vsako vrsto postopka posebej podajamo še tiste informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, ki so povezane samo s posamezno vrsto postopka.

Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov
Upravljavec: Direkcija RS za infrastrukturo
Predstavnik upravljavca: Damir Topolko

Informacija o pravici do vložitve zahteve za uveljavitev vaših pravic

Zahtevo za uveljavitev vaših pravic ali pritožbe glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki nam lahko sporočite na naš naslov, po telefonu ali po elektronski pošti.
Vsa sporočila v postopku uveljavljanja vaših pravic vam bomo posredovali v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku. Če boste potrebovali pomoč pri uresničevanju vaših pravic po GDPR, vam bomo nudili ustrezno podporo. Informacije o vseh ukrepih vam bomo posredovali brez nepotrebnega odlašanja. Izvedba postopka je brezplačna.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da z obdelavo vaših osebnih podatkov kršimo veljavno zakonodajo, imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu – Informacijskem pooblaščencu. Pritožbo lahko pošljete na njegov naslov, po elektronski pošti ali po telefonu.