GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Statistični podatki o cestni infrastrukturi po vrstah cest, tipih odsekov, občinah in regijah od leta 1990 dalje.

Državne ceste

Državne ceste Slovenije obsegajo:

 • avtoceste in hitre ceste (AC in HC) - upravljavec je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
 • glavne in regionalne ceste (GC in RC)  - upravljavec je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI)

Dolžine državnih cest

Definicija: Dolžina ceste je vsota dolžin odsekov, ki ji pripadajo, glede na tip odseka:

 • v dolžino cest brez priključkov se vštevajo odseki tipa A in O,
 • dolžina cest s priključki pa obsega odseke tipa A, C, O in P.

Drugih tipov odsekov (V, D in R) se v dolžino cest ne všteva.

Metodologija EUROSTAT: dolžine AC in HC s priključki, GC in RC brez priključkov.

Metodologija CEDR: vse dolžine (AC in HC, GC in RC) brez priključkov.

Pregled dolžin državnih cest (metodologija CEDR)

Upravljavec Skupaj
državne ceste
DARS DRSI DRSI Skupaj
DRSI
Priključki
Leto (km) Avtoceste in
hitre ceste
Glavne ceste Regionalne ceste (km) (km)
DARS
(km)
DRSI
(km)
DRSI
DC AC+HC GC RC GC+RC AC+HC GC+RC GC RC
2018 6 540 623 800 5 117 5 917 165 21 8 13
2017 6 534 618 800 5 117 5 917 164 21 8 13
2016 6 530 610 807 5 113 5 920 163 17 8 9
2015 6 536 610 807 5 119 5 926 163 17 8 9
2014 6 545 607 811 5 127 5 938 162 17 8 8
2013 6 545 607 811 5 127 5 938 162 17 8 8
2012 6 559 607 811 5 142 5 952 163 16 8 7
2011 6 551 607 809 5 136 5 944 161 16 8 8
2010 6 551 607 809 5 136 5 944 161 16 8 8

Opombe k pregledu dolžin državnih cest:

 • Do ustanovitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) leta 1994 je celotno državno cestno omrežje (tudi AC in HC) upravljala Republiška uprava za ceste (RUC).
 • Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC) je bila ustanovljena 1. 1. 1995 iz tedanje Republiške uprave za ceste (RUC).
 • Hitra cesta H1 je bila v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za ceste (DRSC) v obdobju 1998–2009.
 • Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC) se je 1. 1. 2015 s pripojitvijo področja železniške infrastrukture preimenovala v Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), pri tem pa se naloge na področju cestne infrastrukture niso nič spremenile.

Evropske poti (E-ceste), ki potekajo preko Slovenije

Preko Slovenije potekajo naslednje E-ceste:

 • E57   Graz/Gradec – Maribor – Ljubljana
 • E57, E59   (Šentilj – Pesnica – Maribor – Slivnica – Dragučova)
 • E57, E70   (Zadobrova – Malence – Vič – Kozarje)
 • E59   Spielfeld/Špilje – Maribor – Zagreb
 • E61   Predor Karavanke – Ljubljana – Trieste/Trst – Rijeka/Reka
 • E61, E70   (Kozarje – Vrhnika – Logatec – Postojna – Senožeče – Gabrk – Sežana – Fernetiči)
 • E70   Trieste/Trst – Ljubljana – Zagreb
 • E652   Klagenfurt/Celovec – Ljubelj – Naklo
 • E653   Letenye/Letina – Pince – Murska Sobota – Maribor
 • E751   Rijeka/Reka – Pula – Koper – Trisete/Trst

Odseki državnih cest, ki pripadajo E-cestam, so zbrani v Excelovem dokumentu na portalu OPSI - Odprti podatki Slovenije (Povezava do podatkov na portalu OPSI).

Javne ceste in seznam odsekov državnih cest

Javne ceste (JC) obsegajo državne ceste (DC) in občinske ceste (OC). 

Najnovejši podatki o javnih cestah so za leto 2018:

Javne ceste - grafični prikaz odsekov državnih cest

Povezava do pregledne karte državnih cest

Povezave do izrisov odsekov državnih cest

Podrobnejši podatki o državnih cestah od leta 1990 dalje

Podrobnejši podatki o cestni infrastrukturi obsegajo statistične podatke po občinah in statističnih regijah (dolžine državnih, občinskih in javnih cest, dolžine E-cest, gostoto javnega cestnega omrežja).

Od 1. 7. 2019 dalje vsi podatkovni dokumenti o dolžinah državnih cest upoštevajo metodologijo CEDR (dolžine vseh cest so brez priključkov), ki omogoča tudi izračun razdalje med kraji.

Podatkovne datoteke v časovnih serijah so prosto dostopne na portalu OPSI - Odprti podatki Slovenije, kamor vodijo povezave vsebinskih sklopov: