Skoči do osrednje vsebine

Obširnejši odgovori na vprašanja o dejanski rabi zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture so v posamičnih pdf dokumentih, ki se ob kliku na povezavo odprejo v novem zavihku.
Podobno velja za grafični prikaz postopka, ki je v jpg formatu.

Vprašanja si sledijo v zaporedju, kot so nastajala.
Iskalnik