GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

TSC_02_203_2009_Naprave_in_ukrepi_za_umirjanje_prometa_v_nivojskih_nesemaforiziranih_križiščih
TSC_02_203_2009_Naprave_in_ukrepi_za_umirjanje_prometa_v_nivojskih_nesemaforiziranih_križiščih_01
TSC_02_210_2010_Varnostne_ograje_Pogoji_in_nacin_postavitve
TSC_02_401_2010_Označbe_na_vozišču_Oblika_in_mere
TSC_03_341_2011_Krožna_križišča
TSC_03_800_2009_Naprave_in_ukrepi_za_umirjanje_prometa
TSC_04_100_2000_Prevzemanje_gradbenih_proizvodov_pri_gradnji_javnih_cest_v_RS
TSC_06_100_Kamnita_posteljica_in_povozni_plato
TSC_06_200_Nevezane_nosilne_in_obrabne_plasti
TSC_06_300_410_2009_Smernice_in_tehnični_pogoji_za_graditev_asfaltnih_plasti
TSC_06_320_2001_Vezane_spodnje_nosilne_plasti_s_hidravličnimi_vezivi
TSC_06_330_Vezane_spodnje_nosilne_plasti_z_bitumenskimi_vezivi_po_vročem_postopku
TSC_06_416_Vezane_asfaltne_obrabne_in_zaporne_plasti_tankoplastne_prevleke
TSC_06_417_2001_Vezane_obrabne_in_zaporne_plasti_površinske_prevleke
TSC_06_420_Vezane_obrabnonosilne_plasti_cementni_beton
TSC_06_450_2005_Krovne_plasti_iz_asfaltnih_zmesi_na_diletacijah
TSC_06_511_2009_Prometne_obremenitve_Določitev_in_razvrstitev
TSC_06_512_2003_Projektiranje_klimatski_in_hidrološki_pogoji
TSC_06_520_2009_Projektiranje_Dimenzioniranje_novih_asfaltnih_voziščnih_konstrukcij
TSC_06_530_2008_Projektiranje_Dimenzioniranje_novih_cementnobetonskih_voziščnih_konstrukcij
TSC_06_541_2008_Projektiranja_Dimenzioniranje_ojačitev_obstoječih_asfaltnih_voziščnih_konstrukcij
TSC_06_610_2003_Lastnosti_voznih_površin_Ravnost
TSC_06_620_2002_Lastnosti_voznih_površin_torna_sposobnost
TSC_06_630_2002_Lastnosti_voznih_površin_Podajnost
TSC_06_640_2003_Lastnosti_voznih_površin_Hrupnost
TSC_06_711_2001_Meritev_gostote_in_vlage_Postopek_z_izotopskim_merilnikom
TSC_06_712_2002_Meritve_gostote_Nadomestni_postopki
TSC_06_713_2005_Meritve_gostote_Postopki_kontinuiranih_površinskih_dinamičnih_meritev
TSC_06_720_2003_Meritve_in_preiskave_Deformacijski_moduli_vgrajenih_materialov
TSC_06_730_2001_Predhodna_sestava_asfaltne_zmesi
TSC_06_740_2003_Gradnja_preskusnih_polj
TSC_06_751_2006_Meritve_in_preiskave_Preskus_zgostljivosti_bituminiziranih_zmesi
TSC_06_752_2006_Meritve_odpornosti_asfaltnih_zmesi_proti_nastanku_kolesnic_Laboratorijski_preiskusi
TSC_06_753_2006_Meritve_in_preiskave_Preskus_zlepljenosti_asfaltnih_plasti
TSC_06_800_2001_Ponovna_uporaba_materialov_v_cestogradnji_Recikliranje
TSC_08_311_1_2005_Redno_vzdrževanje_cest_Vzdrževanje_prometnih_površin_Asfaltna_vozišča_1_del
TSC_08_311_1_2005_Redno_vzdrževanje_cest_Vzdrževanje_prometnih_površin_Asfaltna_vozišča_2_del
TSC_08_312_2005_Redno_vzdrževanje_cest_Vzdrževalna_dela_izven_vozišč_javnih_cest
TSC_08_512_2005_Varstvo_cest_Izvajanje_prekopov_na_voznih_površinah
TSC_09_000_Popisi_del_pri_gradnji_cest

Ukinjene TSC

TSC 03.800 (iz leta 2000) Naprave in ukrepi za umirjanje prometa (Umirjanje prometa na javnih cestah)

TSC 06.310 Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi

TSC 06.412 Vezane obrabne in zaporne plasti - drobir z bitumenskim mastiksom (DBM)

TSC 06.411:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti bitumenski betoni

TSC 06.413:2003 Vezane asfaltne obrabne plasti drenažni asfalti

TSC 06.520:2003 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij

TSC 06.541:2003 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij

TSC 06.530:2005 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih cementnobetonskih voziščnih konstrukcij

TSC 06.414:2005 Vezane asfaltne obrambne in zaščitne plasti: liti asfalti

TSC 06.511 Prometne obremenitve - določitev in razvrstitev

TSC 03.341:2002 Krožna križišča

TSC 02.210:2008 Varnostne ograje - Pogoji in način postavitve 

TSC 03.341 : 2010 Krožna križišča