Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Projekti, projektna dokumentacija, projektiranje in recenzije

Vzorci projektne naloge

Vzorec projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije, kjer Direkcija RS za infrastrukturo nastopa v vlogi soglasodajalca. 

Vzorec projektne naloge za izdelavo izvedbenega načrta

Navodila za projektiranje kolesarskih površin

Navodila za projektiranje kolesarskih površin v pdf formatu.

Možno je naročiti tudi tiskan izvod. Naročite ga lahko s sporočilom na naslov gp.drsi@gov.si, po tel. na 01/478-8002 ali osebno na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Ljubljana, Tržaška 19, kjer ga lahko tudi prevzamete ali pa vam ga pošljemo na želeni naslov.

Interna navodila za vodenje postopkov v skladu z 18. členom ZCes-1

Interna navodila za vodenje postopkov v skladu z 18. členom Zakona o cestah (investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist na javnih cestah).

Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI

"Povozi dvoživk predstavljajo v Sloveniji problem tako z vidika varnosti prometnih udeležencev kot tudi z vidika varovanja dvoživk. V sklopu študije je bil v letu 2018 na cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo izdelan pregled izvedenih ukrepov za zaščito dvoživk z navodili za njihovo vzdrževanje ter seznam problematičnih cestnih odsekov s predlogom izvedljivih ukrepov po posameznih kritičnih odsekih, kar predstavlja osnovo za nadaljnje sistematično reševanje predmetne problematike."

Končno poročilo

Pojasnilo h končnemu poročilu

Iskalnik