Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1) in Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih so dolžne občine do 15. maja tekočega leta Direkciji RS za infrastrukturo posredovati podatke o občinskih cestah za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih ter o izdatkih za občinske javne ceste v predhodnem koledarskem letu.

Poziv občinam za posredovanje podatkov za leto 2018

Poziv občinam za posredovanje podatkov BCP in podatkov o dejanski rabi zemljišč (dopis z dne 3. 4. 2019).

Roki za oddajo:

  • podatki BCP in BCI do 15. maja 2019,
  • podatki o dejanski rabi zemljišč pod cestno infrastrukturo do 1. junija 2019.

Banka cestnih podatkov / Banka cestnih izdatkov (BCP/BCI)

Navodilo občinam za pripravo podatkov Banke cestnih podatkov in podatkov o izdatkih za občinske javne ceste (NA 0040) občinam olajša pripravo podatkov.

Kategorizacija občinskih javnih cest

Navodilo občinam za pripravo, dopolnitev ali spremembe Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest (NA 0039) s prilogo obrazca Dogovora med upravljavci cest glede stičnih točk na občinskih cestah obsega tri sklope mnenj Direkcije:

  • Mnenje na predlog spremembe kategorizacije
  • Mnenje na obstoječo kategorizacijo
  • Mnenje o ustreznosti priključkov na državne ceste

Direkcija v primeru ustreznega gradiva izda pozitivno mnenje k predlaganim spremembam, v nasprotnem primeru pa občino pozove k odpravi ugotovljenih neskladij.

Tehnična podpora uporabnikom BCP programa na občinah

Trenutno aktualne verzije programske aplikacije Banka cestnih podatkov - sistema za vodenje in analizirane podatkov o cestah na nivoju občine so:

  • BCP 2.1 (2006) – popravek verzije 2.0 (sistemske težave pri inštaliranju nadgradnje z verzije 1.0 na 2.0)
  • BCP 2.2 (2007) – prilagoditev verzije 2.1 za kombinacijo Windows XP/Vista in Office 2007
  • Centalni sistem MAXIMUS - v primeru novejših sistemov (Windows 7 ter Office 2007 ali Office 2010) - internetna aplikacija zunanjega ponudnika z gostovanjem na strežniku (občina krije le stroške gostovanja)

Podporo uporabnikom BCP programa v primeru tehničnih težav, pa tudi glede vsebinskih vprašanj izvajamo na Direkciji RS za infrastrukturo, in sicer se na nas lahko obrnete ustno na telefonsko številko 01/478-8097 (informatika - podpora) ali pisno na elektronski naslov bcpobc@gov.si.

Iskalnik