GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Za prometno ekonomsko vrednotenje projektov cestne infrastrukture je stopil v veljavo noveliran program OPCOST17, nivo cen november 2018.

Dostop do programa je na naslednji povezavi:  https://portal.drsc.si/OPCOST/Program/prijava.jsp

Udeleženci šolanja, ki je potekalo v aprilu 2019, se v program prijavijo z dodeljenimi uporabniškimi imeni in gesli.

Ostali potencialni uporabniki programa, za dodelitev pravic uporabe pošljite e-mail sporočilo na simonka.sraj@gov.si