Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Za koriščenje sredstev državnega proračuna za izvajanje investicijskih del na državnem cestnem omrežju, mora investitor oziroma predlagatelj izpolniti predpisan obrazec o identifikaciji projekta, s katerim seznani Direkcijo RS za infrastrukturo o svoji nameri. Po proučitvi in odločitvi ali se predlagani projekt nahaja v obsegu možnega financiranja v naslednjem srednjeročnem obdobju je predlagatelj obveščen o nadaljnjih postopkih. Na Direkcijo RS za infrastrukturo, Sektor za finance in planiranje je potrebno posredovati ustrezen dokument identifikacije projekta.

Iskalnik