GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na Direkciji RS za infrastrukturo se kot podlaga za pripravo razpisnih dokumentacij in ostalih dokumentov v zvezi z oddajo javnih naročil praviloma uporabljajo standardni vzorci dokumentacije. Vzorci so prirejeni najpogostejšim vrstam naročil direkcije, z manjšimi ali večjimi dopolnitvami pa se lahko uporabljajo tudi pri vseh ostalih javnih naročilih direkcije. Vzorcem so dodani še "Napotki za pripravo razpisne dokumentacije", ki izhajajo iz dolgoletnih izkušenj z javnim naročanjem. Postopki oddaje javnih naročil potekajo skladno s predpisi o javnem naročanju in internim aktom "Poslovnik za vodenje postopkov javnih naročil".