Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Odobrimo postavitev le tistih obratov, naprav ali stavb, ki ne bodo prekomerno obremenjevale okolja. Tako ščitimo zdravo in čisto okolje, hkrati pa podjetnikom pomagamo, da delujejo okoljsko in družbeno odgovorno, kar je postala pomembna poslovna vrednota.

Agencija za okolje (ARSO) z izvedbo ustreznih postopkov ugotavlja, ali bi investitorji s svojimi posegi ogrožali ali uničevali naravne vrednote. Če želi kdo investirati in graditi večje objekte, mora na ARSO prijaviti svoj projekt in preveriti, ali je sprejemljiv za okolje. Tudi v območja s posebnim naravnim statusom ne more posameznik ali institucija posegati samovoljno, ampak samo pod posebnimi pogoji.

Industrija v Sloveniji izpolnjuje zahteve za varstvo okolja, saj  ARSO podjetjem, ki povzročajo emisije v okolje, z okoljevarstvenim dovoljenjem predpiše okoljsko sprejemljiv način obratovanja, določi način spremljanja izpustov v zrak, vode ali tla in način ravnanja z odpadki. Podjetja morajo skladno s predpisi izvajati monitoring in o tem letno poročati ARSO. Poročila zaposleni redno pregledujejo in ob morebitnih nepravilnostih obvestijo inšpekcijo.

Najbolj okoljsko ozaveščenim podjetjem pa izdajamo evropske okoljske znake, kot sta okoljska marjetica in EMAS.

Sektorji urada

 • Sektor za presoje vplivov na okolje

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za varstvo okolja in narave

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  Ana Kezele Abramović
  vodja

 • Sektor za integralna dovoljenja

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za varstvo okolja in narave

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Katja Buda
  vodja

 • Sektor za upravne zadeve

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za varstvo okolja in narave

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Suzana Rak Zavasnik
  vodja

 • Sektor za kakovost zraka

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za varstvo okolja in narave

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  Irena Malešič
  vodja

 • Sektor za kakovost voda

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za varstvo okolja in narave

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Nataša Žitko Štemberger
  vodja

 • Sektor za ravnanje z odpadki

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za varstvo okolja in narave

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Barbara Štravs Grilc
  vodja po pooblastilu

 • Sektor za ohranjanje narave

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za varstvo okolja in narave

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Urška Mavri
  vodja