Skoči do osrednje vsebine

Na Oddelku za izvedbo investicijskih pregledov smo zadolženi  za izvedbo pregledov ukrepov M04 Naložbe v osnovna sredstva, M06 Razvoj kmetij in podjetij, M07 Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih, M08 Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje  iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, naložbenih investicijskih ukrepov Programa razvoja podeželja 2007-2013 ter pregledov projektov Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Na oddelku za izvedbo investicijskih pregledov se izvaja tudi preglede na kraju samem za intervencije strateškega načrta SKP 2023-2027 vezane na naložbe.