Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Služba za notranjo revizijo je neodvisna in nepristranska organizacijska enota v okviru plačilne agencije, ustanovljena z namenom, da svetuje vodstvu agencije ter prispeva k izboljševanju delovanja institucije.

V službi sistematično in metodično ocenjujemo ter izboljšujemo uspešnost upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja. O odkritih pomanjkljivostih ali nepravilnostih neposredno poročamo vodstvu ter dajemo priporočila za njihovo odpravo, s posebnim poudarkom na sistemu notranjih kontrol. Delujemo v skladu z »Usmeritvami za državno notranje revidiranje«, ki temeljijo na obvezujočih elementih »Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju«.

Naše poslanstvo je krepitev in zaščita vrednosti organizacije z dajanjem objektivnih zagotovil na podlagi ocene tveganj, s svetovanjem in poglobljenim razumevanjem delovanja organizacije.