Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Aktualni podatki o obravnavi vlog in zahtevkov, izplačilih, pomembnih rokih

Na agenciji smo se, z namenom zagotavljanja večje transparentnosti svojega delovanja in boljše informiranosti svojih strank, odločili za redno objavo aktualnih podatkov iz svojega poslovanja. Redno objavljamo okvirni terminski načrt obravnave vlog za vse aktivne javne razpise, aktualno stanje obravnave zahtevkov za izplačilo, pregled izvedenih izplačil, pomembne roke za uveljavljanje ukrepov itd.

Terminski načrt obravnave vlog v letu 2019

V spodnji datoteki so objavljene aktualne informacije o reševanju vlog, ki prispejo na javne razpise za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) in ukrepe Operativnega programa Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 (OP ESPR 2014-2020):

TERMINSKI NAČRT obravnave vlog in rezultati javnih razpisov za UKREPE PRP 2014-2020 in ukrepe OP ESPR 2014-2020 (stanje: 26. 7. 2019)...

V spodnji datoteki so objavljene aktualne informacije o reševanju vlog za vse ostale javne razpise za ukrepe kmetijske politike, ki jih izvajamo na agenciji (ukrepi promocije, ukrepi čebelarstva, de minimis ukrepi...):

TERMINSKI NAČRT obravnave vlog in rezultati javnih razpisov za UKREPE KMETIJSKIH TRGOV (stanje: 26. 7. 2019)...

V zavihku "LEGENDA" je v obeh datotekah kratka razlaga postopkov obravnave vlog, ki pomaga razumeti tudi vse pojme, ki so uporabljeni v tabelah.

Na agenciji po prvi objavi (19. 9. 2013) vse podatke redno posodabljamo in objavljamo aktualne dokumente.

Stanje obravnave zahtevkov za izplačilo

STANJE ZAHTEVKOV za izplačilo (stanje: 22. 10. 2019)...

V prvem zavihku "PRP UKREPI 2014-2020" so objavljeni podatki o stanju zahtevkov za ukrepe iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

V drugem zavihku "RIBE 2014-2020" so objavljeni podatki o stanju zahtevkov za ukrepe iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

V tretjem zavihku "LEGENDA" so objavljene kratke razlage pojmov, ki so uporabljeni v tabelah in primer, ki pomaga razumeti predstavljene podatke.

Podatki o izvedenih izplačilih 2019

IZPLAČILA po skupinah ukrepov v l. 2019

Iskalnik