Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve glede Koronavirus COVID-19

Slovenskim državljanom odsvetujemo vsa potovanja.
Posebna opozorila veljajo za ItalijoSrbijoŠpanijoIranJužno Korejo, ZDA in Kitajsko.

Vse slovenske državljane v tujini pozivamo, da izpolnijo obrazec za potnike.

V Službi za varnost in logistiko vodimo, usmerjamo in usklajujemo dejavnosti ministrstva s področja varnosti (varovanje in zaščita oseb, objektov ter premoženja ministrstva v Sloveniji in tujini), logistike (letalske vozovnice, prevozi in selitev oseb, materiala in drugega premoženja) in obrambnega načrtovanja.

V sodelovanju s pristojnimi organi redno spremljamo varnostne razmere v Sloveniji in tujini, pripravljamo poročila (varnostne ocene), predlagamo ukrepe in usklajujemo njihovo izvajanje. Zagotavljamo varovanje (fizično, mehansko in tehnično) uslužbencev, objektov in drugega premoženja ministrstva v Sloveniji in tujini. Hkrati izvajamo tudi varnostna usposabljanja uslužbencev, ki so napoteni na predstavništva Slovenije v tujini, in izvajamo varnostna preverjanja oseb v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah. Poleg tega opravljamo naloge s področja varnosti in zdravja pri delu. Vzdržujemo tudi celotno telekomunikacijsko infrastrukturo ministrstva in zagotavljamo njeno delovanje tako v objektih ministrstva kot na predstavništvih Slovenije v tujini. Sodelujemo tudi pri vseh varnostnih ogledih objektov ministrstva, ki so predvideni za najem ali nakup, in izdajamo strokovna mnenja glede njihove primernosti.

Poleg zagotavljanja varnosti nudimo tudi celotno administrativno-logistično podporo delovanju ministrstva in predstavništev Slovenije v tujini pri prevozih in selitvah ljudi, opreme in drugega premoženja (tudi prenos diplomatskih pošiljk). Med drugim skrbimo za naročanje letalskih vozovnic za uslužbence ministrstva, ki so napoteni na delo v tujino ali na drugo službeno pot. Skrbimo za celoten vozni park ministrstva in predstavništev Slovenije v tujini, pri čemer zagotavljamo ustreznost, urejenost in tehnično brezhibnost vozil. Pristojni smo za izvedbo nakupov in najemov vozil, njihovo čiščenje in redno servisiranje, vodimo pa tudi evidenco vseh vozil. Poleg tega služba skrbi za skladiščne prostore, kjer se hranijo osnovna sredstva v lasti ministrstva.

Opravljamo tudi dela in naloge s področja obrambnega načrtovanja, zaščite in reševanja ter nalog, povezanih s kriznim upravljanjem v Sloveniji.

Iskalnik