Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus

Aktualne informacije in navodila najdete na spletni strani Koronavirus COVID-2019

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Diplomatska knjižnica Ministrstva za zunanje zadeve je specialna knjižnica zaprtega tipa, ki deluje kot notranja organizacijska enota v okviru Službe za dokumentacijo, logistiko in varnost. Namenjena je uslužbencem ministrstva oziroma slušateljem za diplomatski izpit. Zunanji uporabniki lahko gradivo pridobijo v okviru medknjižnične izposoje ali ga pregledajo v čitalnici Diplomatske knjižnice. Za obisk Diplomatske knjižnice se je potrebno predhodno najaviti.

Knjižnična zbirka

V fondu Diplomatske knjižnice prevladuje gradivo s področja diplomacije, mednarodnih odnosov, zunanje politike, prava in zgodovine. Gradivo je razvrščeno po UDK vrstilcih (0-9), kar omogoča prost pristop in večjo preglednost gradiva.

Diplomatska knjižnica zbira in hrani tudi gradivo, ki je nastalo znotraj matične organizacije, katerega avtorji so uslužbenci ministrstva oziroma notranje organizacijske enote. Hranijo se tudi publikacije, katerih izdajo je deloma ali v celoti finančno omogočilo Ministrstvo za zunanje zadeve.

Izposojevalni rok je praviloma 21 dni, z možnostjo enkratnega podaljšanja, če gradivo ni rezervirano. Če je gradivo izposojeno, se ga lahko brezplačno rezervira (osebno, po telefonu ali e-mailu).

Izposoja gradiva Diplomatske knjižnice je zunanjim uporabnikom praviloma na voljo le v čitalnici ali preko medknjižnične izposoje.

Na dom se ne izposoja revij in referenčnega gradiva (slovarji, enciklopedije ...). Priročna literatura, periodika in drugo posebno gradivo je dostopno le v čitalnici.

Kratka zgodovina knjižnice

Začetki njenega delovanja segajo v leto 1979 kot dokumentacijske službe Republiškega sekretariata za mednarodno sodelovanje. Njena naloga je bila zbiranje člankov o mednarodnih dogodkih, ki so bili po klasifikatorju enotno obdelani in razvrščeni po mapah. Leta 1985 dokumentacijska služba spremeni svoj naziv v INDOK službo z dodatno nalogo – izdaja dnevnega Biltena o mednarodnih dogodkih.

Z osamosvojitvijo Slovenije in nastankom ministrstva leta 1991 se je pokazala potreba po resorsko usmerjenih publikacijah Ministrstva za zunanje zadeve, in sicer s področij: diplomacije, mednarodnih odnosov, zunanjih zadev  itd. Opusti se dokumentiranje člankov in dnevni Bilten. Nastane specialna knjižnica.

Leta 2000 sklene Ministrstvo za zunanje zadeve pogodbo z IZUM-om o sodelovanju v sistemu COBISS in knjižnica ministrstva postane njegova polnopravna članica.

Leta 2009 se knjižnica v okviru notranje reorganizacije ministrstva preimenuje v Diplomatsko knjižnico.

Iskalnik