Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V službi opravljamo naloge, ki se nanašajo na sodelovanje z Vlado Republike Slovenije, Državnim zborom in Državnim svetom ter njihovimi delovnimi telesi.

Zagotavljamo pravilno in pravočasno pripravo gradiva zunanjega ministrstva za redne in dopisne seje Vlade Republike Slovenije, seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve, Odbora za gospodarstvo in Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja. Spremljamo objave gradiva na oglasni strani vladnega portala in zagotavljamo pravočasno pošiljanje pripomb ali soglasij k objavljenemu gradivu. Zagotavljamo tudi elektronsko obdelavo, preverjanje in pošiljanje vladnega gradiva.

Pripravljamo in zbiramo gradivo za seje Državnega zbora, Odbora za zunanjo politiko in Odbora za zadeve Evropske unije ter zagotavljamo pravočasno pošiljanje odgovorov na poslanska vprašanja in pobude ter izvajanje sklepov in obveznosti do Vlade Republike Slovenije in Državnega zbora.

Iskalnik