Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V službi opravljamo naloge, ki se nanašajo na neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja.

Finančno poslovodenje obsega vzpostavitev in izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračunov in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom doseči zastavljene cilje ter zagotoviti, da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami.

Neodvisno preverjamo sisteme notranjih kontrol zaradi zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Svetujemo poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.

Iskalnik