GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Projektni enoti za meje smo pristojni za komisije za vzdrževanje meje z Italijo, Avstrijo in Madžarsko ter predstavljamo Ministrstvo za zunanje zadeve v vodnogospodarskih dvostranskih komisijah.

V sodelovanju s političnimi sektorji in službami Ministrstva za zunanje zadeve obravnavamo vprašanja v zvezi z mejo. Sodelujemo pri pripravi zakonodaje in izvedbenih aktov, ki se nanašajo na mejo ali obmejno območje Slovenije, zlasti z vidika strateške presoje vplivov na mednarodni položaj Slovenije.

Opravljamo tudi naloge v okviru pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve pri izvedbi arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško.