Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Pri vstopu državljanov tretjih držav v Slovenijo na zunanji schengenski meji še vedno veljajo omejitve nenujnih potovanj. Aktualne informacije o določanju nujnosti potovanj najdete na strani policije, o prehajanju meja, ukrepih na meji ob vstopu v Slovenijo in sezname držav pa na posebni strani Prehajanje meja.

V sektorju opravljamo naloge na področju zadev skupne zunanje in varnostne politike EU (SZVP), vključno z evropsko varnostno in obrambno politiko.

Kot neposredni svetovalec političnemu direktorju sodelujemo pri oblikovanju zunanje politike na področju zadev SZVP z analizami in predlogi ključnih in prednostnih zunanjepolitičnih in politično-varnostnih stališč, ocen ter predlogov, o katerih politični direktor poroča ministru in ožjemu vodstvu ministrstva. Spremljamo izvajanje in nadaljnji razvoj evropske zunanje politike, vključno z delovanjem evropske zunanje službe (EEAS) in drugih institucij EU, držav članic EU in globalnih akterjev. Odgovorni smo za komunikacijo dokumentov Coreu prek zaščitnega informacijskega sistema Cortesy. Vodja sektorja s stiki s partnerji drugih članic EU opravlja funkcijo evropskega korespondenta.

Zagotavljamo vsebinsko in tehnično usklajevanje zadev SZVP, pripravljamo in usklajujemo stališča za zasedanja Evropskega sveta s področja zadev SZVP, Sveta za zunanje zadeve (FAC), neformalna srečanja ministrov, srečanja političnih direktorjev, zasedanja Politično-varnostnega odbora (PSC), Coreper II (glede tem SZVP) in RELEX ter usklajujemo in usmerjamo delovanje predstavnikov Slovenije v delovnih skupinah Sveta EU s področja SZVP.

Nudimo podporo neposredni komunikaciji političnega direktorja s partnerji v državah članicah EU, EEAS in tretjih državah o temah, ki se nanašajo na področje SZVP. Zagotavljamo redno informiranje predstavnikov držav članic EU v Sloveniji o slovenskih stališčih pred zasedanji Sveta za zunanje zadeve EU in pred drugimi pomembnimi dogodki, ki se nanašajo na SZVP. Po potrebi vodimo usklajevanje s predstavništvi Slovenije v tujini in z drugimi pristojnimi resorji Vlade Republike Slovenije.

Na področju evropske varnostne in obrambne politike v sodelovanju z drugimi pristojnimi resorji spremljamo načrtovanje in vodenje operacij, krepitev institucij ter civilnih in vojaških zmogljivosti ter kriznega upravljanja z udeležbo na vajah kriznega upravljanja EU in s sodelovanjem pri pripravi domačih strateških doktrinarnih dokumentov.