Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju opravljamo naloge na področju zadev skupne zunanje in varnostne politike EU (SZVP), vključno z evropsko varnostno in obrambno politiko.

Kot neposredni svetovalec političnemu direktorju sodelujemo pri oblikovanju zunanje politike na področju zadev SZVP z analizami in predlogi ključnih in prednostnih zunanjepolitičnih in politično-varnostnih stališč, ocen ter predlogov, o katerih politični direktor poroča ministru in ožjemu vodstvu ministrstva. Spremljamo izvajanje in nadaljnji razvoj evropske zunanje politike, vključno z delovanjem evropske zunanje službe (EEAS) in drugih institucij EU, držav članic EU in globalnih akterjev. Odgovorni smo za komunikacijo dokumentov Coreu prek zaščitnega informacijskega sistema Cortesy. Vodja sektorja s stiki s partnerji drugih članic EU opravlja funkcijo evropskega korespondenta.

Zagotavljamo vsebinsko in tehnično usklajevanje zadev SZVP, pripravljamo in usklajujemo stališča za zasedanja Evropskega sveta s področja zadev SZVP, Sveta za zunanje zadeve (FAC), neformalna srečanja ministrov, srečanja političnih direktorjev, zasedanja Politično-varnostnega odbora (PSC), Coreper II (glede tem SZVP) in RELEX ter usklajujemo in usmerjamo delovanje predstavnikov Slovenije v delovnih skupinah Sveta EU s področja SZVP.

Nudimo podporo neposredni komunikaciji političnega direktorja s partnerji v državah članicah EU, EEAS in tretjih državah o temah, ki se nanašajo na področje SZVP. Zagotavljamo redno informiranje predstavnikov držav članic EU v Sloveniji o slovenskih stališčih pred zasedanji Sveta za zunanje zadeve EU in pred drugimi pomembnimi dogodki, ki se nanašajo na SZVP. Po potrebi vodimo usklajevanje s predstavništvi Slovenije v tujini in z drugimi pristojnimi resorji Vlade Republike Slovenije.

Na področju evropske varnostne in obrambne politike v sodelovanju z drugimi pristojnimi resorji spremljamo načrtovanje in vodenje operacij, krepitev institucij ter civilnih in vojaških zmogljivosti ter kriznega upravljanja z udeležbo na vajah kriznega upravljanja EU in s sodelovanjem pri pripravi domačih strateških doktrinarnih dokumentov.

Iskalnik