Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V skladu s slovenskimi zunanjepolitičnimi prednostnimi nalogami v sektorju usmerjamo in usklajujemo aktivnosti Slovenije pri sooblikovanju politike Severnoatlantskega zavezništva.

Pripravljamo in usklajujemo stališča o aktualnih političnih in varnostnih vprašanjih, ki jih Slovenija kot članica zastopa v Severnoatlantskem svetu, Natovih odborih in strukturah, dvostranskih in večstranskih stikih z drugimi zaveznicami, na formalnih in neformalnih ministrskih zasedanjih ter zasedanjih Nata na ravni predsednikov vlad/držav.

Delovno področje obsega vsa aktualna politična in varnostna vprašanja zavezništva, med njimi so v ospredju preoblikovanje in krepitev Nata ter Natovih zmogljivosti, Natov akcijski načrt pripravljenosti, odnosi zavezništva z Rusijo, Ukrajino in Gruzijo, Natova partnerstva, krizno upravljanje, javna diplomacija, širitvena politika, Natove operacije in številna druga vprašanja.

Z zunanjepolitičnega vidika sodelujemo pri sprejemanju odločitev o sodelovanju Slovenije v Natovih operacijah in mirovnih misijah pod okriljem Združenih narodov ter usklajujemo aktivnosti v zvezi s tem.

Iskalnik