Skoči do osrednje vsebine

Služba za sistemsko zakonodajo pripravlja oziroma sodeluje pri pripravi ključne (sistemske) zakonodaje s področja dela ministrstva za zdravje, seveda v sodelovanju s pristojnimi direktorati ministrstva in drugimi deležniki. Opravlja pravne preglede oziroma daje pravna mnenja k predlogom vseh preostalih predpisov s področja dela ministrstva za zdravje, pripravlja pa tudi pravna stališča glede tolmačenja ključne (sistemske) zakonodaje.

Področje dela Službe se torej nanaša na zakonodajo, ki ureja zdravstveno varstvo, zdravstveno dejavnost, lekarniško dejavnost ipd. ter vso aktualno zakonodajo s področja nujnih oziroma interventnih ukrepov v zdravstvu (npr. Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, zakonodaja, ki določa ukrepe za obvladovanje epidemije COVID-19).