Skoči do osrednje vsebine

Služba za zdravila, medicinske pripomočke in lekarniško dejavnost

V Službi za zdravila, medicinske pripomočke in lekarniško dejavnost opravljamo naloge, ki se nanašajo na urejanje področij lekarniške dejavnosti, zdravil in medicinskih pripomočkov, darovanja delov človeškega telesa, zbirk podatkov, zdravilišč in zdravilstva.

Spremljamo dejavnosti Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke pri izvajanju zakonodaje s področja zdravil. Spremljamo tudi dobave, porabe in zalog zdravil v Republiki Sloveniji s pomočjo informacijske podpore v komunikaciji s ključnimi deležniki (proizvajalci, veletrgovci, lekarne, izvajalci zdravstvene dejavnosti, državne blagovne rezerve). Vzpostavljamo sistem za racionalizacijo predpisovanja, nabave in aplikacije zdravil in medicinskih pripomočkov za zagotovitev višje ravni varnosti pacientov. Verificiramo bolnišnične lekarne in pripravljamo vsebinske podlage za pripravo predpisov s področja dela ter vrednotimo zdravstvene tehnologije.