Skoči do osrednje vsebine

mag. Robert Cugelj

Robert Cugelj je leta 1997 diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Študij je nadaljeval na Univerzi v Mariboru, in sicer na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, kjer je pridobil še naziv magister organizacijskih ved. Po končanem študiju se je zaposlil v podjetju IBE,d.d, kjer je od leta 1997 do leta 2001 opravljal funkcijo odgovornega projektanta. V letu 2001 se je zaposlil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije, kjer je bil vodja investicij in nabav, od leta 2004 naprej pa generalni direktor inštituta. Leta 2020 je bil imenovan za nov štiriletni mandat, ki pa se prekinja dne 18. 6. 2021 z imenovanjem za državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje.