Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za upravno pravne zadeve opravljamo naloge s področja koncesij; vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, vodenje zbirk podatkov koncesionarjev, priprava koncesijskih pogodb.

Vodimo oziroma odločamo v drugih upravnih postopkih na prvi stopnji s področja dela direktorata. Pripravljamo in izvajamo javne razpise za podelitev javnih pooblastil poklicnim zbornicam ter opravljamo delo Komisije za medicinsko etiko. Pripravljamo podlage za pripravo predpisov s področja dela. Vodimo oziroma odločamo v upravnih postopkih na II. stopnji s področja dela Urada Republike Slovenije za kemikalije, Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Pripravljamo akte za imenovanje bolnišničnih transplantacijskih koordinatorjev ter razvid upravnih postopkov in letnega zaključnega poročila o reševanju upravnih zadev.