Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Sektor za upravno pravne zadeve opravlja naloge, ki se nanašajo na:

  • sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela direktorata;
  • pripravo dokumentov, ki vsebujejo tolmačenje zdravstvene in druge zakonodaje s področja dela direktorata;
  • sodelovanje pri usklajevanju predpisov s področja dela direktorata z zakonodajo Evropske unije;
  • pripravo mnenj v postopkih medresorskega usklajevanja zakonodaje izven področja dela ministrstva;
  • vodenje oziroma odločanje v upravnih postopkih na I. stopnji s področja dela direktorata;
  • pripravo odgovorov na tožbe, zahteve za revizijo in zahteve za izdajo začasnih odredb v okviru upravnega spora;
  • naloge v zvezi s pogajanji s sindikati in kolektivnimi pogodbami v zdravstvu;
  • sodelovanje pri pripravi stališč v okviru predsodnih in predhodnih postopkov organov Evropske unije;
  • pripravo in izvedbo javnih razpisov za podelitev javnih pooblastil poklicnim zbornicam.