Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Sektor za financiranje, analitiko in informatizacijo opravlja naloge, ki se nanašajo na:

 • sodelovanje pri pripravi in usklajevanju projekcij javnega financiranja za področje zdravstvenega zavarovanja in spremljanje izvajanja finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 • sodelovanje oziroma pripravo strokovnih in sistemskih rešitev pri pripravi predpisov s finančno-računovodskega področja javnih zdravstvenih zavodov;
 • pripravo poročil, analiz in drugih gradiv s področja poslovanja javnih zdravstvenih zavodov;
 • pripravo navodil, vsebinskih izhodišč in metodoloških navodil za letne finančne načrte javnih zdravstvenih zavodov ter izdajo soglasij v zvezi s finančnimi načrti javnih zdravstvenih zavodov;
 • izdajo metodoloških in vsebinskih navodil za pripravo letnih poročil javnih zdravstvenih zavodov in pripravo primerjalnih analiz poslovanja javnih zdravstvenih zavodov;
 • pripravo finančnih načrtov in sodelovanje pri pripravi letnih pogodb javnih zdravstvenih zavodov, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije ter spremljanje porabe javno finančnih sredstev;
 • pripravo gradiv v zvezi s področjem stroškov dela zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih;
 • izdajo mnenj o zadolževanju javnih zdravstvenih zavodov;
 • pripravo in sprejemanje izhodišč za financiranje programov in storitev zdravstvenega varstva;
 • spremljanje in sodelovanje pri razvijanju modelov financiranja zdravstvenih dejavnosti;
 • načrtovanje, koordinacijo in spremljanje delovanje eZdravja, vključno z informacijsko podporo;
 • sodelovanje pri pogajanjih s sindikati in kolektivnimi pogodbami v zdravstvu;
 • dispečersko službo zdravstva;
 • informacijsko podporo sistema za delovanje dispečerske službe zdravstva.