Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za zdravniško službo opravljamo naloge, ki se nanašajo na opravljanje zdravniške službe, vključno z načrtovanjem specializacij, priznavanjem poklicnih kvalifikacij za poklic zdravnik in doktor dentalne medicine in občasnim opravljanjem zdravstvenih storitev.

Pokrivamo področje opravljanja zdravniške službe, vključno z načrtovanjem specializacij zdravnikov. Sodelujemo pri načrtovanju in spremljanju kadra v zdravstvu in pri pogajanjih s sindikati ter pri nalogah kolektivnega dogovarjanja. Vodimo upravne postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij za poklica zdravnik in doktor dentalne medicine, pridobljenih v tujini in postopke za občasno opravljanje zdravniške službe. Izdajamo pooblastila izvajalcem zdravstvene dejavnosti za izvajanje specializacij, sekundariata, pripravništva zdravnikov in doktorjev dentalne medicine. Vodimo tudi upravne postopke na II. stopnji s področja dela Zdravniške zbornice Slovenije in načrtujemo, urejamo, spremljamo in nadzorujemo javna pooblastila navedene zbornice.