Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za zdravstveno ekonomiko opravljamo naloge s področja zdravstvene ekonomike. Urejamo in usklajujemo področje financiranja v zdravstvu.

Usklajujemo finančne projekcije sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, spremljamo finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter pripravljamo gradiva v zvezi s finančnim načrtom in letnim poročilom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pripravljamo navodila, vsebinska izhodišča in metodološka navodila za finančne načrte in letna poročila javnih zdravstvenih zavodov ter izdajamo soglasja v zvezi s tem. Pripravljamo gradiva v zvezi s področjem kadrov in stroškov dela zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih. Sodelujemo pri ekonomskem vidiku ukrepov ministrstva v povezavi s čakalnimi dobami. Pripravljamo vsebinske podlage za pripravo predpisov s področja dela in sodelujemo pri pripravi finančnih posledic za javnofinančna sredstva v procesu priprave predpisov s področja zdravstva.