Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za investicije in javna naročila izvajamo aktivnosti in opravljamo naloge s področja investicij v zdravstvu. To vključuje načrtovanje, vodenje in spremljanje investicij ter nadzor nad njihovo izvedbo. V Sektorju skrbimo tudi za pripravo analiz, poročil in drugih gradiv v zvezi z investicijami v javnih zdravstvenih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija. Prav tako sodelujemo tudi pri sofinanciranju v investicije javnih zdravstvenih zavodov, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti.

Iskalnik