Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Sektorju za koordinacijo izvajalcev zdravstvene dejavnosti spremljamo izvajanja finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pripravljamo poročila, analize in druga gradiva s področja poslovanja javnih zdravstvenih zavodov.

Pripravljamo tudi navodila, vsebinska izhodišča in metodološka navodila za letne finančne načrte javnih zdravstvenih zavodov ter izdajo soglasij v zvezi s finančnimi načrti javnih zdravstvenih zavodov. Izdajamo metodološka in vsebinska navodila za pripravo letnih poročil javnih zdravstvenih zavodov in primerjalnih analiz poslovanja javnih zdravstvenih zavodov. V sektorju sodelujemo pri pripravi letnih pogodb javnih zdravstvenih zavodov, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije. Pripravljamo gradiva s področja stroškov dela zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih in izdajamo mnenja o zadolževanju javnih zdravstvenih zavodov. Pripravljamo in sprejemamo izhodišča za financiranje programov in storitev zdravstvenega varstva ter spremljamo in sodelujemo pri razvijanju modelov financiranja zdravstvenih dejavnosti (za potrebe splošnega dogovora). Spremljamo in analiziramo izvajanja ukrepov na področju čakalnih dob. Sodelujemo pri pripravi in usklajevanju projekcij javnega financiranja za področje zdravstvenega zavarovanja in pri usklajevanju kadrov, vezanih na izvajanje programa zdravstvenih storitev. Izvajamo dejavnosti v okviru partnerskega dogovarjanja o programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja z opredelitvijo zmogljivosti za njegovo izvajanje (splošni dogovor). Pripravljamo gradiva v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo predstavnikov ustanovitelja organov upravljanja javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pripravljamo tudi gradiva v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorjev javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ter Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Z Direktoratom za zdravstveno varstvo sodelujemo glede aktov o ustanovitvi in statutov javnih zdravstvenih zavodov. Pogajamo se s sindikati in sodelujemo pri nalogah kolektivnega dogovarjanja. Pripravljamo pravne podlage v skladu z zakonodajo za izvajalce zdravstvene dejavnosti ter vsebinske podlage predpisov s področja dela.