Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Direktoratu za zdravstveno ekonomiko pripravljamo, v sodelovanju z javnimi zdravstvenimi zavodi, izhodišča za financiranje, investiranje in prestrukturiranje programov zdravstvenega varstva. Poleg tega javnim zdravstvenim zavodom zagotavljamo materialne in druge pogoje, ki so potrebni za dostopno, učinkovito in kakovostno izvajanje programov zdravstvenega varstva. Aktivno sodelujemo tudi pri pripravi predpisov ter razvojnih in strateških dokumentov.

Sektorja direktorata

  • Izvajalci zdravstvene dejavnosti

    Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, javni in zasebni, na primarni, sekundarni in terciarni ravni morajo pridobiti dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali odločbo o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki ju izda Ministrstvo za zdravje. Zasebni zdravstveni izvajalci lahko poleg tega pridobijo tudi koncesijo oziroma pooblastilo za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ali sekundarni ravni. Vendar le, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Na primarni ravni koncesijo podeli občina s soglasjem Ministrstva za zdravje, na sekundarni ravni jo podeli Ministrstvo za zdravje.