GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Direktoratu za zdravstveno ekonomiko pripravljamo, v sodelovanju z javnimi zdravstvenimi zavodi, izhodišča za financiranje, investiranje in prestrukturiranje programov zdravstvenega varstva. Poleg tega javnim zdravstvenim zavodom zagotavljamo materialne in druge pogoje, ki so potrebni za dostopno, učinkovito in kakovostno izvajanje programov zdravstvenega varstva. Aktivno sodelujemo tudi pri pripravi predpisov ter razvojnih in strateških dokumentov.

Sektorja direktorata