Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za zdravstveno ekonomiko opravljamo naloge s področja zdravstvene ekonomike. Urejamo in usklajujemo področja financiranja javnih zdravstvenih zavodov, investicij v javnih zdravstvenih zavodih in področja javnega naročanja v zdravstvu.

Urejamo tudi prestrukturiranja programov zdravstvenega varstva. Pripravljamo strokovna izhodišča za priprave splošnega dogovora ter razvojnih in drugih strateških dokumentov. Odločamo o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, pripravljamo odgovore na novinarska in poslanska vprašanja ter urejamo področje zbirk osebnih podatkov. Sodelujemo pri upravnih, sistemskih nadzorih in nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil. Sodelujemo in pripravljamo stališča in usklajujemo vsebine v okviru predsodnih in predhodnih postopkov organov EU z delovnega področja direktorata. Spremljamo in usklajujemo načrte izvajalcev za obvladovanje tveganj v kriznih razmerah. Skrbimo za stalno izboljševanje kakovosti, implementacija sistema kakovosti, obvladovanje tveganj in spremljanje kazalnikov na nivoju direktorata.

Sektorja direktorata