GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Direktoratu za dolgotrajno oskrbo je naša prednostna naloga priprava sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe, ki vključujejo tudi pripravo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Namen sistemske ureditve je, da bodo upravičenci s primerljivimi potrebami lahko dostopali do primerljivih pravic, ki bodo pretežno financirane z javnimi sredstvi. V direktoratu usklajujemo tudi pilotni projekt, ki se izvaja na območju Dravograda, Krškega in Celja, s katerim iščemo in preizkušamo nove rešitve za omogočanje dolgotrajne oskrbe vsem, ki so dlje ali še bodo dlje odvisni od pomoči drugih. Izvajamo tudi upravne nadzore v socialnih zavodih.