Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

državni sekretar, pristojen za predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
dr. Boris Černilec

Avtor: Boštjan Podlogar/STA

Dr. Boris Černilec se je rodil 27. 12. 1960 Kranju, kjer je tudi dokončal osnovno in srednjo šolo. Študiral je na Pedagoški akademiji v Ljubljani in novembra 1984 diplomiral. Nato se je leta 1992 vpisal na izredni študij matematike in fizike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in junija 1998 diplomiral ter postal profesor matematike in fizike. Leta 2019 je doktoriral na Pedagoški fakulteti v Kopru in si pridobil naziv doktorja znanosti na področju edukacijskih ved.

Karierno pot na področju vzgoje in izobraževanja je dr. Černilec začel kot učitelj na Osnovni šoli Jakoba Aljaža v Kranju, nato je leta 1997 prevzel vodenje Osnovne šole Naklo, kjer poleg osnovnošolskega programa izvajajo tudi program predšolske vzgoje. Bil je tudi član projektne skupine za posodobitev fizike v osnovni šoli, ki je za svoje delo leta 1996 dobila priznanje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za plodno in uspešno sodelovanje pri opravljanju strokovnih nalog. Predaval je na Šoli za ravnatelje in je soavtor učbenikov za pouk fizike v osnovni šoli.

Leta 2009 je bil dr. Černilec imenovan za generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za šolstvo in šport, nato pa je 10 let vodil Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, kjer se je dodobra spoznal s področjem izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Pred nastopom funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje je od bil avgusta 2022 zaposlen kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dr. Černilec rad pove, da je po duši učitelj. Zanj je to najlepši poklic, s posebnim poslanstvom, ki človeka vseskozi bogati.