Skoči do osrednje vsebine

Matic Zupan je diplomant Fakultete za varnostne vede (2008), smer Varstvoslovje. Po končanem študiju je delal na Fakulteti za varnostne vede kot demonstrator pri predmetih “Uvod v pravo s temelji državne ureditve” ter “Človekove pravice v kazenskem pravosodju”, angažiran pa je bil tudi na več raziskovalnih projektih, vezanih na varstvo človekovih pravic. Leta 2013 se je zaposlil v Kabinetu ministra Ministrstva za kulturo, kjer je bil zadolžen za pripravo Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017. Med letoma 2014 in 2018 je deloval kot vodja Kabineta ministra na Ministrstvu za pravosodje. Pred vrnitvijo na ministrstvo je bil zaposlen v mednarodni nevladni organizaciji Regionalni dialog, ki je aktivna zlasti na področju razvoja vladavine prava v Uzbekistanu.

Je avtor in soavtor več člankov s področja kriminologije, penologije in sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice na področju policijskih pooblastil.

Iskalnik