Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

SvarcPipan

Dr. Dominika Švarc Pipan, državna sekretarka

Dr. Dominika Švarc Pipan je doktorica politoloških znanosti (Univerza v Ljubljani, 2011), magistra javnega mednarodnega prava (London School of Economics, 2005) in univerzitetna diplomirana pravnica (Univerza v Ljubljani, 2003). 

Pred imenovanjem na mesto državne sekretarke na Ministrstvu za pravosodje je kot samostojna pravna svetovalka sodelovala s slovenskimi in tujimi državnimi organi, mednarodnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami ter korporacijami, zlasti na področjih mednarodnega humanitarnega prava, človekovih pravic, mednarodnega kazenskega prava, boja proti terorizmu, sodnega reševanja meddržavnih sporov, gospodarskih in investicijskih arbitraž ter regulacije na področju blockchain tehnologij. 

Med leti 2014-2016 je bila zaposlena na tožilstvu Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo ter Mehanizma OZN za mednarodna kazenska sodišča v Haagu, med leti 2010-2014 pa kot strokovna sodelavka na Meddržavnem sodišču v Haagu. 

Svojo profesionalno pot je začela na akademskem področju, kjer je od leta 2005 kot raziskovalka, znanstvena sodelavka in predavateljica sodelovala z univerzami in izobraževalnimi institucijami v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Španiji, Združenem kraljestvu, Nemčiji in na Nizozemskem. Od leta 2007 kot gostujoča predavateljica sodeluje z NATO-vim Centrom odličnosti za boj proti terorizmu v Ankari, od leta 2016 je gostujoča predavateljica na doktorskem študiju na Ameriški univerzi v BiH, od leta 2017 pa nerezidenčna višja znanstvena sodelavka Inštituta za varnostne in razvojne politike v Stockholmu.

Je tudi podpredsednica Jadranskega sveta ter članica regionalnih in mednarodnih strokovnih združenj. Med leti 2009-2011 je bila slovenska predstavnica v Odboru za nedržavne akterje svetovnega Združenja za mednarodno pravo med leti 2006-2010 pa članica izvršnega odbora Evropskega združenja za mirovne študije. V slovenskih in tujih monografijah in periodičnih publikacijah je objavila več kot petdeset znanstvenih in strokovnih prispevkov ter predavala na preko 120 mednarodnih konferencah s področja mednarodnega prava in mednarodnih odnosov.

Iskalnik