Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

ministrica Katic

Andreja Katič, ministrica

Andreja Katič se je rodila 22. decembra 1969 v Slovenj Gradcu. Leta 1996 je z diplomskim delom z naslovom Imisije – razmerje med stvarnopravnim in obligacijskopravnim varstvom končala študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica. 

Po študiju se je zaposlila v Mestni občini Velenje, kjer je od leta 1998 do 1. avgusta 2014 opravljala delo direktorice občinske uprave Mestne občine Velenje. Ves čas je sodelovala pri delu Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije (SOS), v katerih je več let vodila Komisijo za pravna in zakonodajna vprašanja. Štiri leta je bila članica Upravnega odbora Univerze v Mariboru in Sveta Zdravstvenega doma Velenje ter predsednica Združenja tajnikov (direktorjev občinskih uprav) slovenskih občin. Kot predstavnica občin je sodelovala v Nadzornem svetu za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov ter Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Delovala je tudi kot predsednica skupščine Komunalnega podjetja Velenje in Nadzornega sveta Elektro Maribor. Vseskozi je aktivna v družbenem življenju lokalne skupnosti, saj med drugim opravlja delo komisarke projekta Velenje – Unicefovo otrokom prijazno mesto ter sodeluje v Sosvetu za izboljšanje varnosti občank in občanov, katerega prizadevanja so bila nagrajena z razglasitvijo Velenja za najvarnejše slovensko mesto v letu 2013.

Na parlamentarnih volitvah leta 2014 je bila izvoljena za poslanko Državnega zbora RS in bila do imenovanja na ministrski položaj tudi njegova podpredsednica. Funkcije in dela, ki so bila nezdružljiva z opravljanjem poslanske funkcije, je v predpisanem roku opustila. 

Od 13. maja 2015 do 13. septembra 2018 je v vladi  dr. Mira Cerarja opravljala funkcijo ministrice za obrambo RS. 13. septembra 2018 pa  jo je Državni zbor RS na predlog predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca imenoval za ministrico za pravosodje RS. 

Aktivno govori angleški in hrvaški jezik ter pasivno nemški jezik.

Iskalnik