Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za zmanjševanje posledic naravnih nesreč pripravljamo predloge za potrditev programov odprave posledic naravnih nesreč, zagotavljamo sistem opazovanja vplivnega območja nesreče, pripravljamo strokovne podlage in zagotovitev izvedbe raziskav za ugotovitev ogroženih območij na vplivnem območju nesreč, določamo potrebne infrastrukturne objekte in naprave za ureditev vplivnega območja plazu, pripravljamo predloge objektov, predvidenih za rušitev ali odkup ter pripravljamo predlog državnega lokacijskega načrta v primerih večjih posegov v prostor. Pripravljamo predloge za potrditev višine sredstev, potrebnih za obnovo stvari posameznim upravičencem in skrbimo za uresničevanje določitev glede dodelitve sredstev posameznemu upravičencu.