Skoči do osrednje vsebine

V sektorju za strateški prostorski razvoj spremljamo stanje v prostoru in usmerjamo prostorski razvoj v državi, izvajamo aktivnosti priprave regionalnih prostorskih načrtov in priprave Pomorskega prostorskega načrta, koordiniramo in izvajamo aktivnosti promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora, zagotavljamo mednaroden vidik prostorskega razvoja in teritorialne kohezije, izvajamo naloge nacionalnega koordinatorja programov medregionalnega sodelovanja v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja, ter vzpostavljamo in vodimo prostorski informacijski sistema.

Teme

 • Državni prostorski red

  Državni prostorski red se uporablja pri prostorskem načrtovanju, pri dovoljevanju in izvajanju posegov v prostor ter pri izvajanju drugih nalog urejanja prostora.

 • Urejanje prostora na regionalni ravni

  Urejanje prostora na regionalni ravni je ključnega pomena za skladen regionalni in uravnotežen prostorski razvoj države. Instrument prostorskega načrtovanja na regionalni ravni je regionalni prostorski plan, prostorski strateški akt, s katerim se država in občine na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, njenega akcijskega programa, drugih razvojnih aktov države in razvojnih ciljev EU dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti in usmeritve za občinske prostorske akte.

Projekti

 • Prostorski informacijski sistem (PIS) je informacijski sistem za podporo pri opravljanju nalog države in lokalnih skupnosti na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spremljanje stanja prostorskega razvoja in omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. PIS vsebuje zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

 • Mesec prostora 2021

  V pripravi

  Mesec prostora letos poteka že osmo leto zapored. Namenjen je osvetlitvi aktualnih tem prostorskega in urbanega razvoja, načrtovanja in urejanja prostora, arhitekture, trajnostne gradnje ter stanovanjske politike. Povezuje dogodke in aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor ter sodelujočih organizacij, namenjene različnim udeležencem - strokovni javnosti, otrokom in mladostnikom ter najširši javnosti.