Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za podnebne spremembe in biotehnologije pripravljamo in spremljamo strateške dokumente in usmeritve s področja podnebnih sprememb in biotehnologije. Pripravljamo in spremljamo osnovne strateške dokumente in usmeritve, pripravljamo raziskovalno razvojne projekte in skrbimo za vključevanje ekspertov. Vodimo politike strateških usmeritev ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja podnebnim spremembam, skrbimo za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, oprostitve okoljskih dajatev, upravljamo z nacionalnim delom registra Unije za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov in z državnim ESD računom registra Unije za ravnanje z letnimi emisijami države. Izdajamo potrdila in dovoljenja za zaprte sisteme in delo z gensko spremenjenimi organizmi , za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje gensko spremenjenih organizmov na trg.

 • Oddelek za podnebne spremembe

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Direktorat za okolje
  Sektor za podnebne spremembe in biotehnologijo

  Dunajska cesta 47
  1000 Ljubljana


  Tina Kobilšek
  vodja

 • Podnebne spremembe

  Blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje podnebnim spremembam, trgovanje z emisijskimi pravicami, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov