Skoči do osrednje vsebine

dr. Metka Gorišek, državna sekretarka Ministrstvo za okolje in prostor

dr. Metka Gorišek

Avtor: Nebojša Tejić, STA

Dr. Metka Gorišek, rojena 18. januarja 1961, je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Študij je nadaljevala na podiplomski stopnji, leta 1989 je pridobila naziv magistrica gradbeništva in leta 1995 doktorica tehničnih znanosti na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter Danski kraljevi univerzi – Fakulteti za varstvo okolja.

Svojo poklicno pot je začela na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo kot asistentka v Katedri za splošno hidrotehniko, nadaljevala pa v Dravskih elektrarnah v Republiki Avstriji in z letom 1995 na Združenih narodih kot Nacionalni koordinator Donavske konvencije za Republiko Slovenijo na Ministrstvu za okolje in prostor. Leta 1996 se je zaposlila na Ministrstvu za okolje in prostor kot državna podsekretarka – vodja Sektorja za pripravo in vodenje investicij, kjer je med drugim vodila večje projekte odvajanja in čiščenja voda, oskrbe s pitno vodo in centrov za ravnanje z odpadki, sofinancirane s sredstvi programov Kohezijske politike EU. Svojo poklicno pot je nato nadaljevala v kabinetu Ministrstva za gospodarstvo kot vodja projektov gospodarskih središč Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2013 in nato kot direktorica Inštituta za prostorski razvoj ter vodja inženiringa projektov za LIN d. d. Kasneje je v kabinetu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo vodila Organ upravljanja za programe EU Kohezijske politike 2007-2013, od konca leta 2013 pa je bila zaposlena na Inštitutu za vode Republike Slovenije, katerega je v letih 2017 in 2018 vodila kot vršilka dolžnosti direktorice. Pred imenovanjem za državno sekretarko na Ministrstvu za okolje in prostor je v Energetiki Ljubljana d. o. o. vodila strokovno pripravo investicij energetike za zmanjšanje vplivov na okolje.