Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za urejanje voda skrbimo za naloge v zvezi z ohranjanjem in uravnavanjem vodnih količin, varstvom pred škodljivim delovanjem voda, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč ter skrb za hidromorfološko stanje voda. Sodelujemo pri določitvi vodne infrastrukture za področje zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda, določitvi vodnih in priobalnih zemljišč, pripravi evidenc priobalnih in vodnih zemljišč ter ogroženih območij po predpisih o vodah z namenom zapisa v vodni kataster ter določitvi zunanje meje priobalnih zemljišč.

 

Iskalnik