GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sektorju za urejanje voda skrbimo za naloge v zvezi z ohranjanjem in uravnavanjem vodnih količin, varstvom pred škodljivim delovanjem voda, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč ter skrb za hidromorfološko stanje voda. Sodelujemo pri določitvi vodne infrastrukture za področje zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda, določitvi vodnih in priobalnih zemljišč, pripravi evidenc priobalnih in vodnih zemljišč ter ogroženih območij po predpisih o vodah z namenom zapisa v vodni kataster ter določitvi zunanje meje priobalnih zemljišč.