GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sektorju za kohezijo vodimo in koordiniramo pripravo projektov, preverjamo in ocenjujemo projekte z vidika njihovih administrativnih, tehničnih, finančnih in vsebinskih ustreznosti. Sodelujemo pri pripravi strategij za učinkovito, smotrno in gospodarno porabo sredstev, vodimo in pripravljamo strokovne podlage ter drugo dokumentacijo za urejanje javne infrastrukture, gradnjo in njeno investicijsko vzdrževanje.