Skoči do osrednje vsebine

V Oddelku za okolje pripravljamo in spremljamo strateške dokumente in usmeritve s področja varovanja okolja, zmanjševanja emisij onesnaževal zraka, varstva tal, varstva pred hrupom, elektromagnetnim ter svetlobnim onesnaževanjem, preprečevanja industrijskega onesnaževanja, preprečevanja velikih industrijskih nesreč ter nadzorujemo njihovo izvajanje. Pripravljamo predpise, poročila, analize in druga gradiva s področja podnebnih sprememb za nacionalno, EU in mednarodno raven.

Iskalnik