GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za ohranjanje narave oblikujemo sistem ohranjanja narave, s katerim zagotavljamo ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnih habitatov, prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter naravnih vrednot. Skrbimo za izvajanje ukrepov varstva narave, zlasti ustanavljanje in vodenje politike zavarovanih območij. Izvajamo naloge s področja neposrednega naravovarstvenega nadzora, pripravljamo in spremljamo izvajanje programov ozaveščanja na področju ohranjanja narave.