Skoči do osrednje vsebine

državni sekretar, pristojen za koordinacijo delovanja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in za vojaško dediščino ter za sodelovanje z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe in poklicnih gasilcev
Rudi Medved

Rudi Medved, rojen 28. decembra 1959, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani novinar. Že med študijem na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, zdajšnji Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, je bil novinar Radia Slovenija. Po diplomi je urejal in vodil osrednje dnevnoinformativne oddaje na Radiu Slovenija, med letoma 1992 in 1996 je bil urednik uredništva dnevno-informativnih oddaj Radia Slovenija in nato do leta 2000 urednik notranjepolitičnega uredništva na Radiu Slovenija. Med letoma 2000 in 2004 je bil urednik notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj na TV Slovenija, v letih 2006 in 2007 odgovorni urednik Radia Kum Trbovlje, nato pa dve leti urednik oddaje 24 ur na POP TV.

Kot direktor Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi je Rudi Medved za uspešno prenovo programske ponudbe v letih od 2004 do 2012 in za prispevek h kulturni rasti občine leta 2020 prejel najvišje kulturno priznanje občine – plaketo dr. Slavka Gruma. Bil je soustanovitelj Zveze kulturnih domov Slovenije. V letih od 2012 do 2018 je bil direktor občinske uprave Občine Zagorje ob Savi.

Rudi Medved je bil leta 2018 izvoljen za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, po oblikovanju koalicije pa za ministra za javno upravo. Kot minister je v letih od 2018 do 2021 uspešno vodil pogajanja s sindikati javnega sektorja in s strokovno skupino pripravil izhodišča za prenovo enotnega plačnega sistema. S strokovno delovno skupino je pripravil predloge popravkov volilnega sistema. S predstavniki reprezentativnih združenj občin je dosegel dogovor o višini povprečnine in podpis sporazuma. Med njegovim mandatom je bil sprejet novi Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Kot minister v vladi je bil tudi predsednik vladne komisije za administrativne zadeve in imenovanja.

Po vrnitvi na poslansko mesto v Državni zbor leta 2021 je bil podpredsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter član odborov za pravosodje, za notranjo politiko in lokalno samoupravo ter za infrastrukturo in okolje. Bil je tudi nadomestni poslanec v odboru za obrambo. Vodil je novoustanovljeno preiskovalno komisijo o političnih pritiskih na delo policije.

Na mesto državnega sekretarja za obrambo je bil imenovan 1. junija 2022.