Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

ds dolenc gov1

Mag. Nataša Dolenc je leta 2000 diplomirala na Fakulteti za družbene vede na programu Politologija, smer Obramboslovje, leta 2005 pa magistrirala na isti fakulteti na programu Menedžment neprofitnih organizacij.

Od leta 2000 je opravljala različne naloge na Ministrstvu za obrambo, povezane predvsem z mednarodnim sodelovanjem na obrambnem področju. Med drugim je sodelovala pri spremljanju dinamike in politično-varnostne situacije na kriznih območjih, kjer Republika Slovenija sodeluje z obrambnimi zmogljivostmi, pri pripravi ocen, analiz in predlogov v podporo procesom strateškega odločanja na obrambnem področju, pri sooblikovanju politik na področju Skupne varnostne in obrambne politike EU ter aktivnostih Nata, pri usklajevanju gradiv v podporo strateškemu odločanju vodstva ministrstva in Vlade Republike Slovenije na obrambnopolitičnem področju ter razpravam v pristojnih odborih Državnega zbora Republike Slovenije. Pri vodenju sektorja za mednarodne operacije in misije je bila povezana predvsem s koordinacijo in z vodenjem priprave različnih strateških dokumentov, poročil in podlag za odločitve s področja obrambne politike v zvezi s sodelovanjem Slovenske vojske in civilnih strokovnjakov na obrambnem področju v mednarodnih operacijah in misijah ter z usklajevanjem z različnimi deležniki na nacionalni in mednarodni ravni.

Leta 2015 je sodelovala v vojaški operaciji Nata Kfor na Kosovu kot posebna politična svetovalka poveljniku Kfor. Je prejemnica medalje ministra za obrambo za odlične delovne dosežke, priznanja za priprave na predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU in medalje Nata za operacije izven 5. člena Severnoatlantske pogodbe.

Pred imenovanjem za državno sekretarko na Ministrstvu za obrambo je bila direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.

Vlada za državno sekretarko na Ministrstvu za obrambo imenovala mag. Natašo Dolenc

Iskalnik