GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Uradu za upravne notranje zadeve in naturalizacijo opravljamo naloge za urejanje matičnih zadev, pridobivanje javnih listin in registracije prebivalstva, urejanje državljanstva, zbiranja in združevanja ter urejanje dovoljenj za rokovanje z orožjem in eksplozivom. Zadolženi pa smo tudi za zagotavljanje pogojev za omogočanje informacijskih storitev upravnih notranjih zadev.

Sektorji urada

 • Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine

  Ministrstvo za notranje zadeve
  Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
  Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

  Štefanova ulica 2
  1501 Ljubljana

 • Sektor za državljanstvo

  Ministrstvo za notranje zadeve
  Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
  Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

  Štefanova ulica 2
  1501 Ljubljana

 • Sektor za zbiranja in orožje

  Ministrstvo za notranje zadeve
  Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
  Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

  Štefanova ulica 2
  1501 Ljubljana