GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Uradu za migracije načrtujemo in izvajamo migracijsko politiko, od urejanja področja zakonitih migracij, postopkov odločanja o mednarodni zaščiti in integraciji tujcev ter oseb s priznano mednarodno zaščito. Pripravljamo in usklajujemo predloge ukrepov za izvajanje migracijske politike ter normativnih aktov, ki so podlaga za delo in odločitve urada.

Sektorji urada

 • Sektor za migracijsko politiko in zakonodajo

  Ministrstvo za notranje zadeve
  Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
  Urad za migracije

  Štefanova ulica 2
  1501 Ljubljana

 • Sektor za postopke mednarodne zaščite

  Ministrstvo za notranje zadeve
  Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
  Urad za migracije

  Štefanova ulica 2
  1501 Ljubljana

 • Sektor za postopke zakonitih migracij

  Ministrstvo za notranje zadeve
  Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
  Urad za migracije

  Štefanova ulica 2
  1501 Ljubljana