GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Zagotavljamo zakonito obravnavanje in varovanje tajnih podatkov na ministrstvu ter izdajamo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zaposlenim na ministrstvu in v drugih državnh organih, varnostna dovoljenja za obravnavanje tajnih podatkov organizacijam, ki izvajajo naročila. Spremljamo, kako se na ministrstvu in na Inšpektoratu za notranje zadeve izvajajo in upoštevajo predpisi o varovanju tajnih podatkov.