GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Pripravljamo in spremljamo izvajanje temeljnih, letnih in posamičnih usmeritev, ki jih minister za notranje zadeve podaja Policiji pri izvajanju njihovih nalog. Opravljamo redne, izredne in ponovne nadzore v enotah Policije, kjer neposredno preverjamo zakonitost, strokovnost in spoštovanje človekovih pravic pri opravljanju policijskih nalog in uporabi policijskih pooblastil.