Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

državni sekretar, pristojen za naravo in vode
mag.  Matej Skočir

Mag. Matej Skočir, rojen leta 1981 v Šempetru pri Gorici, je po izobrazbi magister mednarodne ekonomije in univerzitetni diplomirani politolog - smer mednarodni odnosi. Izobraževanje na Univerzi v Ljubljani nadaljuje tudi na doktorski ravni.

Poklicno pot je začel leta 2005 kot vladni štipendist na Agenciji za gospodarsko promocijo in tuje investicije, kjer se je ukvarjal z ekonomskimi vprašanji čezmejnega sodelovanja.  

Karierno pot je nadaljeval na javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije, kjer je leta 2009 prevzel vodenje oddelka za tuje neposredne investicije. Njegova osrednja naloga je bilo vodenje aktivnosti privabljanja tujih investicij na nacionalni ravni. Koordiniral je tudi vzpostavljanje in posodabljanje spletne evidence poslovno-obrtnih con v Sloveniji in pri tem intenzivno sodeloval z lokalnimi skupnostmi in regionalnimi razvojnimi agencijami.

Od leta 2013 do leta 2017 je bil zaposlen na javni agenciji SPIRIT kot vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij. Poleg siceršnjih vodstvenih, razvojih in strateških nalog, ki jih je opravljal kot vodja, je sodeloval tudi v procesih združitve in reorganizacije agencije, organiziral je tudi številne mednarodno odmevne dogodke na širšem področju tujega investiranja. Od leta 2017 je tudi član sveta javne agencije SPIRIT.

Leta 2017 je postal vodja sektorja za spodbujanje investicij in internacionalizacije na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na tem mestu je vodil pripravo vladnih strategij in akcijskih načrtov, aktivno sodeloval pri pripravi sprememb veljavne zakonodaje in pri projektih mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči, predvsem pa koordiniral aktivnosti umeščanja pomembnih in strateških zasebnih investicij v Slovenijo. Med drugim je sodeloval tudi pri projektu nacionalnega seznama degradiranih območij.

Pripravljal je podporne ukrepe iz integralnih in kohezijskih virov, med drugim tudi iz Sklada za podnebne spremembe. Vodil in usklajeval je pogajanja iz Načrta za okrevanje in odpornost in zagotovil finančne vire za trajnostno naravnane investicije, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji, zelenemu in digitalnemu prehodu ter večji konkurenčnosti. Vodja sektorja za spodbujanje investicij in internacionalizacije na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil vse do nastopa funkcije državnega sekretarja.

Na lokalni ravni je mag. Matej Skočir že tretji mandat občinski svetnik. Je tudi vodja odbora za gospodarstvo, od leta 2020 pa tudi nepoklicni podžupan Občine Tolmin. Zadolžen je predvsem za naslednja področja: gospodarske dejavnosti, financiranje lokalnih skupnosti, vodenje delovnih skupin ter ukvarjanje z deležniki, ki so strateškega pomena za občino.

Matej Skočir aktivno obvlada angleški, italijanski, hrvaški in srbski jezik, sporazumeva pa se tudi v ruščini.